Protocollen

Op de Colignyschool maken we gebruik van enkele protocollen. De belangrijkste hebben we voor u op een rijtje gezet.

Pestprotocol

Gedragsprotocol

Klassenoudersprotocol

Internetprotocol

Protocol vervanging zieke leerkrachten

Toestemmingsverklaring AVG via de Parro-app

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling