https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Externe hulpverlening | De Colignyschool

Externe hulpverlening

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Zij denken met u mee en bieden waar nodig ondersteuning. In het CJG werken verschillende professionals , zoals jeugdartsen,  jeugdverpleegkundigen, (jeugd)maatschappelijk werkers en pedagogen, samen. Iedere medewerker heeft eigen  specifieke deskundigheid en taken maar ze werken allemaal ter ondersteuning van u en uw kinderen.
Alle kinderen krijgen gedurende de schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek van 5-6 jarigen (groep 2), 10-11 jarigen (groep 7) en 13-14 jarigen (klas 2 van het voortgezet onderwijs). Tijdens deze contacten kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de jeugdartsen of de jeugdverpleegkundigen. Maar ook buiten deze contactmomenten staan zij voor u klaar en kunt u met uiteenlopende vragen bij een CJG medeweker terecht.

Contactpersoon voor de Colignyschool

José Orbon is onze contactpersoon bij het CJG. Zij is jeugd en gezinswerker. In overleg met elkaar hebben we
besloten u een speciale service aan te bieden: Elke twee weken heeft zij op dinsdagochtend van 11.30 uur tot 12.00 uur telefonisch spreekuur, speciaal voor de ouders van de Colignyschool. Dit houdt in dat u haar, zonder afspraak, kunt bellen en uw probleem aan haar kunt voorleggen. Dit kost u niets, het zijn gratis adviezen. Het is gewoon fijn als er
iemand met u meedenkt als er thuis problemen zijn. Haar telefoonnummer is: 06 51613674; Haar mailadres is: j.orbon@jgthollandrijnland.nl

Een aantal voorbeelden waaraan u kunt denken:
• uw kind slaapt moeilijk of slaapt weinig (slaapproblemen)
• uw kind eet te veel, te weinig of snoept te veel (eetproblemen)
• uw kind schiet vaak en heftig in de weerstand (opvoeding)
• uw kind heeft problemen met het spelen met andere kinderen (sociaal emotioneel)
• uw kind plast in zijn/haar/uw bed (bedplassen)
• wat is eigenlijk gezonde voeding (eetgewoontes)

Voor algemene informatie, bijvoorbeeld over de openingstijden, kunt u terecht op de website
van het CJG: www.cjgkatwijk.nl. 

Logopedie

De logopedie (spraakles) op school wordt verzorgd door Rebecca Verdoes. In de eerste helft van het schooljaar worden alle 5-jarigen na toestemming van de ouders onderzocht op stemgebruik, spraak-, taal- en luisterfunctie. De ouders krijgen bericht wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Na het onderzoek worden de bevindingen schriftelijk doorgegeven. Als blijkt dat een kind voor behandeling in aanmerking komt, wordt bekeken of dit op school kan plaatsvinden of dat een particuliere logopedist moet worden gezocht. Natuurlijk kunnen leerkrachten kinderen aanmelden voor nader onderzoek. De logopediste komt één keer in de twee weken op school. Haar e-mail adres is: r.verdoes@katwijk.nl. Ze is telefonisch bereikbaar via 06- 12415276.

Fysiotherapie 

Op woensdagochtend is Susanne Heemskerk als fysiotherapeut op school aanwezig. Zij is werkzaam bij het Paramedisch centrum. Susanne is bereikbaar via de praktijk, 071-4074384 of via susanneheemskerk@pmckatwijk.nl. Wanneer de expertiese van een fysiotherapeut gewenst is, kan op school van deze dienst gebruik gemaakt worden. De behandelovereenkomst is tussen ouders en PMCkatwijk, de school faciliteert de ruimte.