https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Welkom bij ons op school | De Colignyschool

Welkom bij ons op school

Fijn dat u interesse heeft uw kind in te schrijven op de Het Noorderlicht. Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met de directie, Marry Alblas of Janmarinus Vooijs. Zij zullen een afspraak met u maken voor een ontmoeting 
Nieuwe ouders willen we graag de school laten zien, iets vertellen over onze school, onze visie en de mogelijkheden die we als school aan onze leerlingen kunnen bieden. Na dit oriënteerdende gesprek ontvangt u een inschrijfformulier.
Mocht u al kinderen op onze school hebben, kunt u ook een inschrijfformulier via de mail aanvragen of er een ophalen in het directiekantoor.

De locatie Coligny heeft gekozen voor twee heterogene kleutergroepen (groep 1 en 2 apart). Instromende kleuters worden over de beide groepen verdeeld, waarbij rekening gehouden wordt met de opbouw van de groepen. Leerlingen vanaf de dag van hun vierde verjaardag welkom! De school vindt het belangrijk dat kinderen uit eenzelfde gezin op één school zitten. we zullen er alles aan doen om dit te realiseren.

Kennismaking
De leerling wordt in de meeste gevallen ingeschreven op de dag die volgt op zijn vierde verjaardag. Als de leerling drie jaar en tien maanden is, mag het op school komen kennismaken. Hiervoor worden drie  “wenochtenden” gepland. Ongeveer vier weken van tevoren neemt de leerkracht contact met de ouder(s) op om een afspraak te maken. Leerlingen die direct na de zomervakantie op school komen, mogen voor de vakantie een middagje komen wennen. 
 
Afkomstig van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op de Colignyschool komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepaalt de school het niveau van de leerling.