https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Positieve benadering | De Colignyschool

Positieve benadering

Op de Colignyschool gaan uit van een positieven benadering. We beschrijven en benoemen daarom gewenst gedrag. Dit jaar staat per twee weken een regel centraal. De betreffende regel hangt in de klassen en staat centraal in de hele school. Deze regels worden regelmatig besproken in de groep.
1. Er is er maar een die praat, zodat luisteren beter gaat.
2. Wij laten merken, hoe rustig we kunnen (samen)werken.
3. Wandelen in de gang, dat weten we allang.
4. Iedereen voelt zich op zijn best, als niemand wordt gepest.
5. Word jij of een ander kind gepest, tegen de juf of meester zeggen mag dat best.
6. Werk netjes en neem de tijd, het is geen wedstrijd.
7. Ruim je eigen rommel op, dan is de school netjes en tiptop.
8. Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons allemaal.
9. Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de ander goed.
10. Heeft een vriendje/vriendinnetje verdriet, help hem dan als je het ziet.
11. Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen.
12. Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
13. Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen problemen.
14. Wees netjes en beleefd, zodat het goede voorbeeld geeft.
15. We lopen netjes bij elkaar, lopen we geen gevaar.

De Colignyschool is een open, christelijke school met duidelijke normen en waarden. Het team staat open voor onderwijsvernieuwingen. In de omgang van en met de leerlingen vindt de school een positieve benadering in een veilige en kindvriendelijke omgeving belangrijk, waarbij ieder individu zich gewaardeerd voelt. In het onderwijs begeleidt de school de kinderen naar zelfstandigheid en is daarbij op zoek naar de balans tussen de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.