https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest De identiteit | De Colignyschool

De identiteit

Waar staan we voor…  

 
De Colignyschool wil een prettige laagdrempelige school zijn, waar de leerlingen die dingen leren, waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen en vaardigheden kunnen leren die hen helpen hun weg te vinden. De school wil de leerlingen hierbij op een inspirerende, deskundige en verantwoordelijke manier begeleiden. De Colignyschool is een Protestanst Christellijke school. We zie het kind als een uniek schepsel van God, dat er mag zijn zoals hij of zij is. Vanuit die visie worden normen en waarden overgedragen. Niet alleen tijdens het vertellen van de Bijbelverhalen en de Christelijke liederen, maar zeker ook in de praktijk van de dagelijkse omgang. We vinden het belangrijk een sfeer te creëren, waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en geaccepteerd door medeleerlingen en leerkrachten.  
 

We vinden het belangrijk dat kinderen …

• met plezier naar school gaan en zich veilig voelen;
• gestimuleerd worden bij datgene waar ze goed in zijn;
• respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen;
• leren keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen;
• letten op hun taalgebruik;
• eerbied hebben voor natuur en hun eigen leefomgeving.