https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Fusieflits mei 2023 | De Colignyschool

Fusieflits mei 2023

 
Aan de ouders/verzorgers,
 
Deze brief gaat over de organisatie op school.
Er is in de afgelopen periode heel hard gewerkt om van de oorspronkelijke Rutgersschool en Colignyschool 1 school te maken. En dat zullen we in de komende periode ook blijven doen.
Om het allemaal voor elkaar te krijgen, zijn er af en toe besluiten nodig. Een paar van die besluiten zijn genomen en in de MR besproken. Daar willen we u van op de hoogte brengen.
 
Schooltijden
Op dit moment hanteert Het Noorderlicht nog 2 schooltijden en is het niet hetzelfde voor de beide locaties. Dat is heel onhandig en eigenlijk ook onmogelijk op een school.
Om allerlei redenen was het duidelijk dat de keuze zou moeten zijn, dat het de tijden van één van de locaties moest worden. Daar is overleg over geweest met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar.
Het grote verschil zit in de vrijdagmiddagen.
Op de ene locatie is de onderbouw dan vrij, op de andere locatie niet.
Het bleek dat de keuze om allemaal ook vrijdagmiddag naar school te gaan, de meest haalbare en uiteindelijk gunstigste variant was.
Eén en ander heeft te maken met het totaal aantal uren dat kinderen aan het eind van de rit naar school moeten zijn geweest volgens de wet leerplicht en ook met de personele bezetting.
Daarom zijn de schooltijden op Het Noorderlicht vanaf 1 augustus 2023:
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Alle groepen 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-12.15 8.30-14.30 8.30-14.30

 
 
De verdeling van de groepen
Het was al wel langer duidelijk dat we toe gaan groeien naar een situatie, waarin de groepen van eenzelfde jaar bij elkaar op dezelfde locatie zitten. Dat heeft voor het onderwijs heel veel voordelen. Er kan beter samengewerkt worden en je kunt kinderen meer bieden.
Maar ja, hoe doe je dat dan…
Er is een plan gemaakt om toe te groeien naar deze situatie vanaf schooljaar 2026-2027:
Onderbouw (t/m groep 4) is helemaal op locatie Rutgers
Bovenbouw (vanaf groep 5) is helemaal op locatie Coligny
 
De komende jaren voeren we dat stapsgewijs in.
Dat betekent dat de kinderen die nu in groep 6 of 7 zitten, hier niet mee te maken krijgen en dus op de locatie blijven, waar ze nu ook zijn.
 


 
De route er naar toe
Eerst maar hoe het in dit huidige schooljaar is:

Rutgers
8
7
6
5
4
3
kleuters
Coligny
8
7
4/6
5
kleuters

Op dit moment zitten alle groepen nog op beide locaties. Alleen groep 3 niet, die zit op de RS.
 
Volgende schooljaren

2023-2024
Rutgers
8
7
5
4
2 x 3
kleuters
Coligny
8
5/7
2 x 6
kleuters

 
Volgend schooljaar maken we 2 groepen 3 op locatie RS.
Dat zullen 2 groepen van ongeveer 25 kinderen worden. Als we deze verdeling maken, raadplegen we van tevoren de kinderen zelf, de ouders en de leerkrachten over hun idee hierover. We willen natuurlijk graag dat het 2 leuke groepen worden en dat alle kinderen ook vriendjes en vriendinnetjes hebben.
De leerlingen komen uit 3 verschillende groepen. (groep 2 CS, groep 1/2a RS en groep 1/2b RS)
Voortaan zitten de groepen 3 en 4 dus op locatie RS en 6 op locatie CS.
De groepen 6 gaan allebei naar locatie CS. Deze groepen gaan we niet verdelen, maar blijven doorgaan in hun huidige samenstelling.
 

2024-2025
Rutgers
8
5
2 x 4
2 x 3
Kleuters
Coligny
6/8
2 x 7
6
kleuters

In dit schooljaar stapt de huidige groep 4 (dus als de kinderen die op dit moment in groep 4 zitten) van de RS over naar locatie CS.
 

2025-2026
Rutgers
2 x 5
2 x 4
3
Kleuters
Coligny
2 x 8
7
6
kleuters

 Dit is het laatste schooljaar met kleuters op locatie CS en groep 5 op locatie RS
 

Vanaf 2026-2027
Rutgers
4
3
Kleuters
Coligny
8
7
6
5

En vanaf dit schooljaar is dit de situatie, zoals we hem nog heel lang hopen te houden.
Alles onder voorbehoud, want soms lopen zaken anders dan voorzien en dan zullen we daar natuurlijk wel op in moeten spelen.
 
We hopen dat dit een beetje duidelijkheid geeft en we zo met z’n allen weten waar we voorlopig aan toe zijn.
Aan elke keuze zitten voor- en nadelen. Na heel veel wikken, wegen, overleggen, soms wakker liggen enz. menen we dat dit het moet zijn.
Logische vragen van ouders gaan altijd over de leerkracht die de kinderen dan zullen krijgen. Daar kunnen we voorlopig nog helemaal niks over zeggen. Behalve dat er heel hard gepuzzeld wordt om een mooie teamopstelling te krijgen.
Binnen Prohles geldt al een tijdje de afspraak dat alle scholen dit op de maandag, 3 weken voor de zomervakantie (19 juni) bekend maken. Aan die afspraak houden we ons uiteraard.
 
De komende tijd zullen we afspraken maken over bijvoorbeeld de ouderraad en de TSO. We houden u op de hoogte.
 
Wanneer u vragen hebt, stel ze gerust.
Het is in ieder geval onze grote wens om Het Noorderlicht een prachtige school te laten zijn met een fijne plek voor elk kind!
U bent welkom om binnen te lopen, maar ook de mail is prima.
 
Hartelijke groeten namens het team,
Marry Alblas

Download document