https://www.colignyschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Onderwijs na de meivakantie | De Colignyschool

Onderwijs na de meivakantie

Bijzondere tijden deel 2
Afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt dat de leerlingen weer voor 50% naar school mogen. Een ontwikkeling waar we allemaal op zaten te wachten. We zien uit naar onze leerlingen om ze weer ‘live’ onderwijs te geven. Heerlijk!
Terugkijkend op de afgelopen weken levert bij ons een glimlach op. Wat heeft het team zich van haar allerbeste kant laten zien met de manier waarop het thuisonderwijs vorm gegeven is. Wat heeft u zich als ouder van uw allerbeste kant laten zien door uw kind/kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Waarschijnlijk met een lach en een traan. Maar het is u tot zover dan toch maar gelukt! Onze complimenten hiervoor!
 
En nu…
Het is een drukke, hectische tijd sinds Rutte zijn mededeling deed. Het crisisteam van onze Stichting heeft de directies duidelijk gemaakt binnen welke kaders we ons onderwijs vorm moeten geven na 11 mei. Daarbinnen hebben we als team onze eigen keuzes gemaakt en een plan opgesteld voor ons onderwijs na 11 mei. Dat plan hebben we besproken met de oudergeleding van de MR en vanmorgen hebben we daarin overeenstemming bereikt. En we moeten zeggen: het plan geeft reden tot optimisme en uitzien naar 11 mei! Uiteraard, op elk plan is iets aan te merken. Op ons plan natuurlijk ook. We hebben geprobeerd alle geledingen binnen onze school recht te doen en ook ons thuisonderwijs zoveel mogelijk in stand te houden. Het zou jammer zijn als we de lesstof zouden moeten halveren terwijl we de afgelopen weken hebben geprobeerd de lesstof juist zoveel mogelijk in stand te houden. Met dit plan hopen we dit te bereiken; de leerlingen gaan 50% naar school en de rest van de tijd proberen we, waar mogelijk, de leerlingen via thuisonderwijs te bedienen.

Voor hoe lang gaan we werken volgens het nieuwe schema?
Dat weet niemand. Wij vermoeden dat de overheid na 3 à 4 weken (begin juni) zal beslissen dat de leerlingen weer volledig naar school mogen. Maar zeker weten we dit niet. Dit nieuwe schema blijft van kracht totdat de overheid anders beslist.

Kom op met dat schema 😊
We kiezen ervoor om de hele groep de hele dag naar school te laten komen volgens dit schema:

 • Maandag: de groepen 2, 4, 6 en 8
 • Dinsdag: de groepen 1, 3, 5 en 7
 • Donderdag: de groepen 2, 4, 6 en 8
 • Vrijdag: de groepen 1, 3, 5 en 7

Op woensdag komen de eerste week (de week van 11 mei) de groepen 2, 4, 6 en 8.
De tweede week (de week van 18 mei) komen de groepen 1, 3, 5 en 7 naar school. En zo gaat dit schema verder. Hiermee realiseren we 50% onderwijs voor alle leerlingen zoals de overheid voorschrijft.
 
Details
We snappen heel goed dat u veel vragen heeft en dat u behoefte heeft aan details. Wij vragen u nog even geduld te hebben tot 7 of 8 mei. Dan zal er een nieuwsbrief uitgebracht worden met zoveel mogelijk details over dit schema. Tot die tijd willen we wel vast het volgende met u delen:

 • Elke groep heeft de hele dag een extra lokaal tot haar beschikking zodat de groep gesplitst kan worden
 • De leerkracht van wie de groep niet naar school komt, is wel op school aanwezig om de leerkracht, waarvan de groep wel op school is, te ondersteunen indien gewenst. Daarnaast is deze leerkracht bezig met het (t)huiswerk van haar/zijn groep
 • We gaan werken met een continurooster om zo weinig mogelijk ‘verkeersmomenten’ van ouders rondom de school te hebben. De start van de dag zal zijn om 8.30 uur of 8.45 uur, einde van de lessen om 14.15 uur of 14.30 uur. Op woensdag eindigt de dag voor alle leerlingen om 12.00 uur of 12.15 uur. De MR zal de komende week hierover een beslissing nemen. Het juiste tijdstip wordt op 7 of 8 mei met u gecommuniceerd.
 • De leerlingen eten op school met de leerkracht; u geeft hiervoor een lunchpakket mee naar school. De leerkracht heeft een half uur pauze, de leerlingen spelen op dat moment buiten. Er wordt toezicht gehouden door andere teamleden
 • De school is verboden gebied voor ouders. Hoe het brengen en halen georganiseerd wordt leest u in de Nieuwsbrief van 7 of 8 mei
 • Er wordt nagedacht over een alternatief voor de gymlessen; er mag namelijk geen gym in het gymnastieklokaal gegeven worden. Ook over dit punt hoop ik u later te informeren
 • We zijn in gesprek met het schoonmaakbedrijf over extra schoonmaakbeurten. Ook daarover later meer. Elke groep krijgt wel de beschikking over (heel veel) handgel
 • Indien u een ‘vitaal’ beroep uitoefent en u moet werken op de dag dat uw kind niet naar school gaat en u heeft geen opvangmogelijkheid, dan kunt u opvang van uw kind bij Hergo aanvragen.

 
Overige punten        

 • Door Prohles is besloten dat er geen groep meer op kamp gaat voor de zomervakantie. Jammer voor onze leerlingen van groep 8 maar wel een begrijpelijke beslissing. Wij zijn aan het nadenken over een alternatief dat past binnen de Corona beperkingen
 • Ook de schoolreizen moeten helaas geannuleerd worden
 • De musical van groep 8 kan geen doorgang vinden op de manier waarop we dat al jaren doen. De musical gaat door, maar in welke vorm en op welke manier hoort u later van ons.
 • Afscheidsavonden of slotfeesten zoals we normaal organiseren zijn helaas ook niet mogelijk dankzij dat bewuste virus. Ook hierover zijn we aan het nadenken hoe we dit anders kunnen organiseren.

Voor vragen, opmerkingen, tips e.d. kunt u Janmarinus en mij bereiken tot en met woensdag 29 april. Daarna houden ook wij even vakantie. U kunt ons bereiken via directie.colignyschool@prohles.nl