Voor ouders
Privacy beleid

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens...
Meer informatie

MR / OR

De MR Iedere school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Het is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De...
Meer informatie

Externe hulpverlening

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over...
Meer informatie

Koersnotitie Prohles

Klik hier voor de koersnotitie van de stichting Prohles.