Voor ouders
Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids Deze schoolgids is bedoeld om u een zo goed mogelijk beeld van de school te...
Meer informatie

Artikelen externe organisaties

Als school krijgen we veel informatie toegestuurd om met u te delen. Klik hier voor artikelen en aankondigingen van de...
Meer informatie

VOgids groep 7 en 8

Door op de onderstaande link te klikken komt u op de opendag planner. U kunt dan gemakkelijk zien wanneer de ...
Meer informatie

Gezonde school / sociale veiligheid

Sociale veiligheid Op de Colignyschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten....
Meer informatie

Inspectierapport 2019

Klik hier voor het concept inspectierapport van september 2019

Peuteropvang ’t Zonnehoekje

Peuteropvang ‘t Zonnehoekje De Colignyschool heeft een peuteropvang aan huis. Peuteropvang ’t Zonnehoekje van KOK kinderopvang bevindt zich in hetzelfde...
Meer informatie

Protocollen

Op de Colignyschool maken we gebruik van enkele protocollen. De belangrijkste hebben we voor u op een rijtje gezet. Pestprotocol...
Meer informatie

Tussenschoolse opvang

Op de Colignyschool wordt het overblijven (de tussenschoolse opvang) verzorgd door KOK-kinderopvang. Kinderen kunnen online worden ingeschreven om deel te nemen...
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Op de Colignyschool wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door KOK kinderopvang. De kinderen van de Colignyschool en de...
Meer informatie

Parro

Parro: De app die communiceren makkelijker maakt Parro is een applicatie waar u een koppelcode van krijgt zodra uw kind...
Meer informatie

Verlof aanvragen / leerplicht

Leerplicht Alle kinderen die in Nederland wonen zijn vanaf hun vierde levensjaar leerlichtig. In uitzonderlijke gevallen kan een  vrijstelling voor...
Meer informatie

Geschiedenis

Volgens zijn indrukwekkend standbeeld in Parijs wordt Gaspard de Coligny in 1517 in Châtillon-sur-Loing (Frankrijk) geboren.  Gaspard komt uit een adellijke familie...
Meer informatie

Privacy beleid

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens...
Meer informatie

MR / OR

De MR Iedere school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Het is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De...
Meer informatie

Externe hulpverlening

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over...
Meer informatie